Opgaver jeg har udført

Jeg har blandt andet været ude og montere foring i denne skorsten, som var ramt af løbesod.

Der har været løbesod i skorstenen i mindst 8 år, og det er bl.a  forårsaget af et tidligere oliefyr som var placeret i kælderen.

Da løbesoden begyndte, har man prøvet at stoppe dette, ved at isolere skorstenen udefra med rockwoolmåtter, men dette har forværret problemet, da man så pakker fugten inde, og dermed eskalerer løbesoden. (Løbesod kommer fra den vand der opstår når man forbrænder træ, olie osv).

Der skulle fra starten af have været monteret en foring i skorstenen, så var det aldrig nået så vidt.

Hvis du har problemer med løbesod, kontakt mig venligst, og jeg kommer gerne ud og ser på din skorsten.


Løbesod kan opstå i alle slags skorstene, og det er vanddampe der opstår når man laver en forbrænding.

"I tekniske forbrændingsprocesser tilstræbes og opnås i almindelighed fuldstændig forbrænding, hvilket indebærer, at brændslets indhold af kulstof og hydrogen omdannes til henholdsvis kuldioxid (CO2) og vanddamp. Et eventuelt svovlindhold bliver til svovldioxid (SO2). Alle væsentlige faste brændsler indeholder uorganiske bestanddele, som ved forbrændingen bliver tilbage som aske. Denne består af metaloxider og metalsalte, mest carbonater, sulfater og silikater. Tunge fyringsolier (ikke-destillerede olier) kan efterlade beskedne, men teknisk betydningsfulde mængder af aske. Askens mængde og sammensætning varierer stærkt med oliens oprindelse. I olieasken kan forekomme oxider af det relativt sjældne grundstof vanadium." Kilde Den store danske Gyldendal

Ovenstående link er til Miljøstyrelsens hjemmeside, med masser af gode råd samt vejledninger om hvordan man skal fyrer med brænde korrekt.

En ny brændeovn blev opsat ved kunde.


Håber kunden får mange glædelige stunder i en varm stue, når Kong Vinter banker på igen.På billederne herunder kan du se en kunde der får fjernet den gamle skorsten indeholdende en masse løbesod.


Den nye skorsten bliver opført og begge skorstenspiber bliver henholdsvis hejst ned og op igen ved hjælp af en kran.


Slutteligt kom der tømrer på til færdiggørelse af taget og inddækning omkring den nye skorstenspibe